دانلود جزوه دینامیک دانشگاه تهران ( دکتر مهدی قاسمیه )

لینک:

دانلود جزوه دینامیک دانشگاه تهران ( دکتر مهدی قاسمیه )

منبع: Mycivil.irتاريخ : دوشنبه 1393/06/03 | 17:41 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه مثالهای حل شده از قسمت های مختلف سازه های بتنی (مهندس پاک نژادی)

لینک:

دانلود جزوه مثالهای حل شده از قسمت های مختلف سازه های بتنی (مهندس پاک نژادی)

منبع: Mycivil.irتاريخ : دوشنبه 1393/06/03 | 17:39 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه تحلیل سازه ۱ دکتر عباسی – دانشگاه تهران

لینک:

منبع: Icivil.irتاريخ : دوشنبه 1393/06/03 | 17:36 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه استاتیک دانشگاه تهران ( دکتر مهدی قاسمیه )

لینک:


دانلود جزوه  استاتیک دانشگاه تهران ( دکتر مهدی قاسمیه )

منبع: Mycivil.irتاريخ : دوشنبه 1393/06/03 | 10:0 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانستون ترجمه بهرام پوستی

لینک:

دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانستون ترجمه بهرام پوستی

منبع: Mycivil.irتاريخ : دوشنبه 1393/06/03 | 9:59 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه آموزشی " ازمایشگاه مکانیک خاک" (دکتر امیر حمیدی)

لینک:

دانلود جزوه آموزشی " ازمایشگاه مکانیک خاک" (دکتر امیر حمیدی)

منبع: Mycivil.irتاريخ : دوشنبه 1393/06/03 | 9:58 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه اسکن شده مقاومت مصالح 1 (علیرضا جوادیان)

لینک:

دانلود جزوه اسکن شده مقاومت مصالح 1 (علیرضا جوادیان)

منبع: Mycivil.irتاريخ : دوشنبه 1393/05/27 | 15:15 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه رنگی مقاومت مصالح (دکتر امیرعباس فاطمی) (پیشنهاد)

لینک:

دانلود جزوه رنگی مقاومت مصالح (دکتر امیرعباس فاطمی) (پیشنهاد)

منبع: Mycivil.irتاريخ : یکشنبه 1393/05/26 | 1:3 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه مصالح ساختمانی (183 صفحه) تایپ شده

لینک:

دانلود جزوه مصالح ساختمانی (183 صفحه)

منبع: Mycivil.irتاريخ : جمعه 1393/05/24 | 23:34 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه اسکن شده مصالح ساختمانی ( مهندس عزیز رنجبری)

لینک:

دانلود جزوه اسکن شده مصالح ساختمانی ( مهندس عزیز رنجبری)

منبع: Mycivil.irتاريخ : جمعه 1393/05/24 | 23:32 | نویسنده : حسام الدین |