بنا به درخواست دانشجویان بار دیگر لینک جزوات بتن و زلزله استاد فدایی را روی وبلاگ قرار
 می دهم.امیدوارم حداکثر استفاده را از این جزوات ببرید.

 

دانلود جزوه درس طراحي بتن آرمه 1 - استاد فدایی

دانلود جزوه درس طراحي بتن آرمه 2 - استاد فدایی

دانلود جزوه درس مهندسی زلزله استاد فدایی

 

 تاريخ : سه شنبه 1393/07/15 | 10:0 | نویسنده : حسام الدین |

جزوه مقاومت مصالح دانشگاه علم و صنعت ایران (محمد علی برخورداری)

 

جزوه مقاومت مصالح دانشگاه علم و صنعت ایران (محمد علی برخورداری)تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 15:15 | نویسنده : حسام الدین |
تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 15:15 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود رایگان جزوه مقاومت مصالح پارسه (دکتر عرفانی)

 

دانلود رایگان جزوه مقاومت مصالح پارسه (دکتر عرفانی)تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 15:12 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه مقاومت مصالح یک (دکتر علی قدس)

 

دانلود جزوه مقاومت مصالح یک (دکتر علی قدس)تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 15:11 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه مقاوت مصالح 90 درصدپارسه

 

دانلود جزوه مقاوت مصالح 90 درصد پارسه

 

 

 تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 15:11 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 ( استاد رجبی )

 

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 ( استاد رجبی )تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 15:10 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه ی مقاومت مصالح ( آقای مهندس سبحان حسن زاده)

 

دانلود جزوه ی مقاومت مصالح ( آقای مهندس سبحان حسن زاده)

 تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 15:9 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه رنگی مقاومت مصالح ( استاد دانیالی ) دانشگاه آزاد تبریز

 

دانلود جزوه رنگی مقاومت مصالح ( استاد دانیالی ) دانشگاه آزاد تبریزتاريخ : شنبه 1393/08/03 | 15:9 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه رنگی مقاومت مصالح 2 ( استاد باقری )

 

دانلود جزوه رنگی مقاومت مصالح 2 ( استاد باقری )تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 15:8 | نویسنده : حسام الدین |