دانلود جزوه اسکن شده مقاومت مصالح 1 (علیرضا جوادیان)

لینک:

دانلود جزوه اسکن شده مقاومت مصالح 1 (علیرضا جوادیان)

منبع: Mycivil.irتاريخ : دوشنبه 1393/05/27 | 15:15 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه رنگی مقاومت مصالح (دکتر امیرعباس فاطمی) (پیشنهاد)

لینک:

دانلود جزوه رنگی مقاومت مصالح (دکتر امیرعباس فاطمی) (پیشنهاد)

منبع: Mycivil.irتاريخ : یکشنبه 1393/05/26 | 1:3 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه مصالح ساختمانی (183 صفحه) تایپ شده

لینک:

دانلود جزوه مصالح ساختمانی (183 صفحه)

منبع: Mycivil.irتاريخ : جمعه 1393/05/24 | 23:34 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه اسکن شده مصالح ساختمانی ( مهندس عزیز رنجبری)

لینک:

دانلود جزوه اسکن شده مصالح ساختمانی ( مهندس عزیز رنجبری)

منبع: Mycivil.irتاريخ : جمعه 1393/05/24 | 23:32 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه مصالح ساختمانی (استاد امیر عباس مؤتمن)

لینک:

دانلود جزوه مصالح ساختمانی (استاد امیر عباس مؤتمن)

منبع: Mycivil.irتاريخ : جمعه 1393/05/24 | 23:31 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه آموزش نقشه برداری ( دکترامیر مصطفوی ماریان)

لینک:

دانلود جزوه آموزش نقشه برداری ( دکترامیر مصطفوی ماریان)

منبع: Mycivil.irتاريخ : جمعه 1393/05/24 | 22:33 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود فایل درسی درس استاتیک و مقاومت مصالح (شهاب داود)

لینک:

دانلود فایل درسی درس استاتیک و مقاومت مصالح (شهاب داود)

منبع: Mycivil.irتاريخ : جمعه 1393/05/24 | 22:31 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه استاتیک (دکتر محسن لامع)

لینک:

دانلود جزوه استاتیک (دکتر محسن لامع)

منبع: Mycivil.irتاريخ : جمعه 1393/05/24 | 22:30 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جروه تایپ شده استاتیک (مهدی افتخاری)

لینک:

دانلود جروه تایپ شده استاتیک (مهدی افتخاری)

منبع: Mycivil.irتاريخ : جمعه 1393/05/24 | 22:29 | نویسنده : حسام الدین |

دانلود جزوه استاتیک دانشگاه شهر کرد ( دکتر نوری)

لینک:

دانلود جزوه استاتیک دانشگاه شهر کرد ( دکتر نوری)

منبع:Mycivil.irتاريخ : جمعه 1393/05/24 | 22:27 | نویسنده : حسام الدین |